Contact

 

Boeking en contact

 

U kunt informatie aanvragen en boeken per

onderstaande telefoon en email:

 

Nesserlaan 4a, 8749 TC Pingjum.

Tel. 0517 579587. Mob. 0642173714

E-mail. info@nesserrigge.nl

Website: www.nesserrigge.nl

 

De Nesserrigge is aangesloten bij de SVR  Zie: www.svr.nl

Ook kunt u ons vinden op:

www.airbnb.nl